โรงเรียนสัตหีบ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 23-31 พ.ค.นี้ ณ ห้องสมุดโรงเรียนสัตหีบ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและธำรงไว้ซึ่งพระเกียรติยศอันเกริกไกรของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของประเทศไทย และยังเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นพระราชพิธีเก่าแก่และเป็นมหามงคลยิ่งของชาวไทย ที่มีขึ้นในวันที่ 4-6 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีคุณครูสุรพล ศรีพยัคฆ์ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและจัดนิทรรศการนี้ขึ้นมา จึงขอเชิญชวน ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าเยี่ยมชม นิทรรศการนี้ได้บริเวณ หน้าห้องสมุดโรงเรียนสัตหีบ