น.ส.เจณณิภา ดวงดัน

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวเจณนิภา ดวงดัน

น.ส.ฉวีวรรณ เอี่ยมทับน้อย

น.ส.ฉวีวรรณ เอี่ยมทับน้อย

น.ส.ศิริพร จุปะมะนัย

นางสาวศิริพร จุปะมะนัย

นายนิรันดร์ สุขสม

นายนิรันดร์ สุขสม

นายธีรศักดิ์ ศรีวิลัย

นายธีรศักดิ์ ศรีวิลัย

นายนาวิก วัฒนกิจ

นายนาวิก วัฒนกิจ

นางคนึงนิตย์ สนั่นไหว

นางคนึงนิตย์ สนั่นไหว